Құрметті пайдаланушылар! Сот жүйесінің сервистерінде жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізіледі, осыған байланысты "Сот актілерінің банкі", "Сот істерін іздеу" сервистері 2020 жылғы 24 қыркүйек күні қолжетімсіз болатындығын хабарлаймыз!
Уважаемые пользователи! В сервисах судебной системы планируются технические работы, в этой связи "Банк судебных актов", "Поиск судебных дел" 24 сентября 2020 года будут недоступны.

Банк судебных актов

Уважаемый пользователь! В поисковом сервисе доступны вступившие в законную силу судебные акты (решения, постановления, приговоры), вынесенные судами в 2009-2020 годах