Парақшаның жаңа нұсқасына өту
Апелляциялық (жеке) шағым Тізімге қайта оралу

Сіз осы сервистің көмегімен іс бойынша сот актісін шығарған сотқа апелляциялық (жеке) шағым беру мүмкіндігіне ие боласыз. Осы ретте Сізге апелляциялық (жеке) шағымның жеткізілу кепілдігі беріледі, сондай-ақ тікелей «Сот кабинетінде» апелляциялық (жеке) шағымды қарау барысын қадағалап отырасыз.


Онлайн сервисті қалай қолдану керек?

1. «Сот кабинетінде» авторлану қажет.

2. Апелляциялық (жеке) шағымның электрондық нысанын толтырыңыз.

3. Апелляциялық (жеке) шағымға қажетті құжаттарды қоса тіркеңіз.

4. Оған ЭЦҚ (электрондық цифрлық қолтаңбамен) қол қойып жіберіңіз.

Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 403-бабы 3-бөлігіне сәйкес осы Кодексте белгіленген жағдайларды қоспағанда, апелляциялық шағым, наразылық – шешім түпкілікті нысанда шығарылған күннен бастап берілуі, ал сот талқылауына қатыспаған тұлғалар өздеріне шешімнің көшірмелері жіберілген күннен бастап бір ай ішінде беруі мүмкін екендігіне назар аударыңыздар.

Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 403-бабы 4-бөлігіне сәйкес уәкілетті органның мемлекеттік сатып алудың өткізілуін тексеру қорытындылары бойынша шешімдерін, қорытындыларын, нұсқамаларын даулау туралы істер бойынша апелляциялық шағым, наразылық шешім шығарылған күннен бастап он күн ішінде берілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 418-бабы 1-бөлігіне сәйкес апелляциялық (жекеше) шағымдар, наразылықтар үкім, қаулы жария етілген күннен бастап он бес тәулiк iшiнде берiлуi мүмкiн, ал күзетпен ұсталатын сотталған адам оларды өзіне үкімнің, қаулының көшiрмесi табыс етiлген күннен бастап дәл сондай мерзiмде бере алады.

Апелляциялық шағымдар, наразылықтар мазмұнына Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 404-бабымен және Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 423-бабымен талаптар қойылады.


Тіркелетін әрбір файлыңыздың өлшемі 20 MB аспауы керек.